Anatomi, fysiologi samt sygdomslære

Formål: At bibringe eleven en forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion således at eleven senere som terapeut vil være i stand til, at vejlede kommende klienter i sundheds- og helseanliggender.

Indhold: Stort set som i sygeplejerskeuddannelsen, men efter lærebøger for alternative behandlere.

Anatomi, fysiologi og sygdomslære er emneopdelt, og vi kommer rundt om hele kroppen – fra celler, nerver, væv, organer og organsystemer til bevægeapparatet.

Pensum i forløbet svarer til 200 timers anatomi og fysiologi og 100 timers sygdomslære.

Der skal beregnes tid til hjemmearbejde hver uge under hele forløbet.

Bøger: “Anatomi/fysiologi på en anden måde” samt “Sygdomslære på en anden måde”, begge af læge Kjeld Bruun Jensen. Underviser: Torben Desler, Ellen Bech og Kjeld Laursen.

Pris: Kr. 17.500,-

Forløb fra november 2017 – august 2018.

Har du spørgsmål? Ring til os på 2440 4018
eller brug vores kontaktformular