Betalingsbetingelser

Regler for Zonecollege Holbæk og Køge:
(opdaterede 1. april 2017)

Der er mødepligt i alle fag. Maximalt 15 procents fravær tillades, mere end det forhindrer at du kan gå til eksamen.

Priser og betaling:

Alle kursus- og uddannelsespriser står angivet under beskrivelsen af de enkelte kurser og uddannelser. Når du tilmelder dig, skal du betale med dit betalingskort.

  • Alle vores kurser betales forud ved din tilmelding.
  • Moduler på kraniosakralterapeutuddannelsen og Zoneterapeutuddannelsen betales ved din tilmelding.
  • Depositum ved tilmelding på alle uddannelser betales ved din tilmelding.
  • Du får ved din tilmelding og betaling sendt faktura samt kvittering på din indbetaling.

Afdragsordning eller kontantrabat

Ved køb af en hel zoneterapeutuddannelse eller en hel kraniosakralterapeutuddannelse, kan du indgå en rentefri betalingsaftale eller opnå kontantrabat (10 pct.) ved indbetaling af hele beløbet.

Ved tilmelding til kurset i Anatomi/fysiologi og Sygdomslære, kan du også vælge, om du ønsker at betale hele kurset med det samme, eller indgå betalingsaftale.

Hvis du køber modulerne et ad gangen på Zoneterapeutuddannelsen og Kraniosakralterapeutuddannelsen kan du stadig indgå en rentefri betalingsaftale.

Alle kursus- og uddannelsespriser står angivet under beskrivelsen af de enkelte kurser og uddannelser. Når du tilmelder dig, skal du betale med dit betalingskort.

  • Alle vores kurser betales forud ved din tilmelding.
  • Moduler på kraniosakraluddannelsen betales ved din tilmelding.
  • Depositum ved tilmelding på zoneterapeutuddannelsen betales ved din tilmelding.
  • Du får straks ved din tilmelding og betaling sendt faktura samt kvittering på din indbetaling.

Supplerende fag

De supplerende fag, du har købt i din uddannelsespakke, fremgår af din undervisningsplan. For at du kan indstilles til eksamen må dit fravær ikke overskride 15 pct., det gælder også for de supplerende fag.

Hvis en af datoerne er helt umulig for dig, så kontakt os, så vi kan finde ud af, om du kan tage kurset på den anden skole. Vi kan ikke garantere at det kan lade sig gøre. Hvis ikke det kan lade sig gøre må du selv finde ud af at tage kurset et andet sted, for egen regning.

Hvis du føler dig nødsaget til at framelde dig en af datoerne, skal det ske senest 14 dage før kurset.

Fortrydelsesret:

Du har 14 dages fortrydelsesret på tilmelding til et kursus eller en uddannelse. Såfremt du fortryder din tilmelding, skal du senest 14 dage fra din betaling skriftligt meddele skolen dette (via mail), samt informere os om, hvilket bankkontonummer, vi skal refundere din indbetaling til. Efter 14 dage er fortrydelse af din tilmelding ikke længere mulig.

Såfremt et kursus aflyses, får du din kursusbetaling fuldt ud refunderet.

Afbrydelse af din uddannelse

Du kan, om nødvendigt, afbryde dit uddannelsesforløb. Ønsker du dette, skal du meddele kontoret det skriftligt enten pr. brev eller på mail. Vi skal dog gøre opmærksom på, at du iflg. din kontrakt ikke får penge retur, selvom du ikke deltager i hele modulet.

Ændringer

Skolen forbeholder sig ret til ændringer. F.eks. ændringer i kalenderen samt undervisningsplanen eller sammenlægning af hold, hvis frafald gør at holdet kommer under minimum antal elever (6 stk.).