Betalingsbetingelser

Regler for Zonecollege Danmark:

Der er mødepligt i alle fag. Maximalt 15 procents fravær tillades, mere end det forhindrer at du kan gå til eksamen.

Priser og betaling:

Alle kursus- og uddannelses priser står angivet under beskrivelsen af de enkelte kurser og uddannelser. Når du tilmelder dig, skal du betale med dit betalingskort.

  • Alle vores kurser betales forud ved din tilmelding.
  • Depositum ved tilmelding på alle uddannelser betales samtidig med din tilmelding.
  • Du får ved din tilmelding og betaling fremsendt faktura og kvittering straks.
  • Du har 14 dages fortrydelsesret på din tilmelding. Herefter er din tilmelding bindende, og du kan ikke få refunderet din indbetaling.
  • Fortrydelsesretten på 14 dage bortfalder dog, hvis der på tilmeldings tidspunktet er 4 uger eller mindre til første kursus-/undervisnings dag.

Afdragsordning 

Ved køb af en hel behandleruddannelse kan du indgå en  betalings aftale. Du tilmeldes skolens betalings ordning og hele uddannelsen skal afdrages inden eksamen.

Alle kursus- og uddannelses priser står angivet under beskrivelsen af de enkelte kurser og uddannelser. Når du tilmelder dig, skal du betale med dit betalingskort.

Supplerende fag

Hvis du har tilkøbt supplerende fag i din uddannelsespakke for at opnå timer til en RAB-godkendelse, fremgår disse fag og datoer også af din undervisningsplan. For at du kan indstilles til eksamen må dit fravær ikke overskride 15 pct., det gælder også for de supplerende fag.

Fortrydelsesret:

Du har 14 dages fortrydelsesret på tilmelding til et kursus eller en uddannelse.

Såfremt du fortryder din tilmelding, skal du senest 14 dage fra din betaling skriftligt meddele skolen dette (via mail), samt informere os om, hvilket bankkontonummer, vi skal refundere din indbetaling til. Efter 14 dage er fortrydelse af din tilmelding ikke længere mulig.

Bemærk, at fortrydelsesretten helt bortfalder ved tilmelding i løbet af de sidste 4 uger før første kursusdato/uddannelses startdato.

Såfremt et kursus aflyses, får du din kursusbetaling fuldt ud refunderet af skolen.

Afbrydelse af din uddannelse

Du kan, om nødvendigt, afbryde dit uddannelsesforløb. Ønsker du dette, skal du meddele kontoret det skriftligt enten pr. brev eller på mail. Vi skal dog gøre opmærksom på, at du iflg. din kontrakt ikke får penge retur, og du skal fortsat betale de månedlige rater til uddannelsens slutdato, selvom du ikke deltager i hele uddannelsen.

Ændringer

Skolen forbeholder sig ret til ændringer. F.eks. ændringer i kalenderen samt undervisnings planen eller sammenlægning af to hold, hvis frafald gør at holdet kommer under minimum antal elever (6 stk.).