Dispensationsregler

Dispensation i Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære:
Læger
Tandlæger
Sygeplejersker
Fysioterapeuter
Ergoterapeuter
Jordemødre
Kiropraktorer
Radiologer
Terapeuter som har taget fagene hos en godkendt e-learningudbyder eller skole.

Dispensation i Anatomi/Fysiologi, og ikke Sygdomslære:
Radiografer
Afspændingspædagoger
Cand. scient i bioligi
Mensendicklærere

Dispensation i Sygdomslære, men ikke Anatomi/Fysiologi:
Bioanalytikere (hospitalslaboranter).

Dispensation for 50 timers “Andre behandlingsformer”:
RAB-godkendte behandlere får dispensation for Alternativ sygdomslære, f.eks. øreakupunktur, kost, psykologi, qi gong, orientalsk diagnose.

Hvad gør du!
Opfylder du en af ovenstående, skal du indsende behørig dokumentation, i form af eksamensbevis, autorisationsbevis e.l. til skolen før starten af uddannelsen.

Andre
Har du andre relevante uddannelser skal der ansøges om dispensation. Dette gøres ved at indsende dokumentation i form af beviser til Zonecollege, Håndværkerbyen 30, 2670 Greve.