Gratis informationsmøder om vores uddannelser

På et informations møde får du en grundig gennemgang af hele uddannelsesforløbet. Du kan få en smagsprøve på, hvad den enkelte uddannelse indeholder. Du kan få besvaret eventuelle spørgsmål, møde din kommende underviser og se vores undervisnings lokaler.
Dette er helt gratis.

Ved de enkelte uddannelser kan du se, hvor og hvornår vi afholder informations møderne samt tilmelde dig et eller flere.

Du kan også booke en samtale. Ved optagelses samtalen gennemgås dine ønsker og mål, og der kan tilrettelægges et uddannelsesforløb, som passer netop til dig.

Vil du booke en personlig samtale, er du velkommen til at ringe på: 24404018

Ved en personlig samtale gennemgås uddannelsesforløbet, og vi kommer ind på dine ønsker, mål og muligheder for fremtiden.

Info møde vedr. Zoneterapeut uddannelsen 12/8-19 kl. 16.30-21.00

Læs mere Zoneterapeut uddannelsen!

På Zoneterapeutuddannelsen, underviser vi ud fra den sidste nye viden indenfor zoneterapi.

På Zonecollege Danmark kan du tage den professionelle zoneterapeutuddannelse. Den fulde uddannelse indeholder følgende fag:

Qi Gong, øreakupunktur, orientalsk diagnose, kost-, vitamin- og minerallære, Psykologi, Markedsføring/klinik drift.

Førstehjælp er obligatorisk og tages separat hos eksempelvis Røde Kors, førstehjælp er ikke inkluderet i prisen.

Uddannelsen er RAB godkendt

Det vil sige man efter endt uddannelse bliver Registret Alternativ Behandler, som er et kvalitets stempel og giver ret til at modtage klienter fra sundhedforsikringerne og sygeforsikringen danmark, dette er en fordel da klienten får tilskud til behandlingerne. Man bliver hermed også momsfritaget.

Derfor skal du vælge Zonecollege Danmark

Du får en uddannelse, der kan stå helt alene, der behøves ikke andre behandlingsformer for at opnå resultater. Du får det sidste nye opdaterede zoneterapimateriale, der er helt unikt og du får mulighed for at søge RAB godkendelse efter endt uddannelse. Du får undervisning i psykologi og alternativ sygdomslære som akupressur, meridianlære (5 element), biopati, øreakupunktur, kost- vitamin- og minerallære, orientalsk diagnose, og Qi gong.

Zoneterapeutuddannelsen indeholder flg. time antal:

270 timer zoneterapi incl. 12 timers observations klinik, teori og praktik 30 timers kostundervisning, 12 timers øreakupunktur, 12 timers visuel diagnose, 12 timers Qi Gong (træningsprogram til dig selv), 50 timers psykologi, 10 timers markedsføring (lær at opstarte virksomhed), 50 timers dokumenterede hjemmebehandlinger

Man skal for at blive RAB-godkendt herudover have 200 timers fysiologi og anatomi, samt 100 timers sygdomslære. Dette skal tilkøbes, hvis du ikke har merit. Fagene kan tages ved en godkendt udbyder (e-learning eller skole).

Info møde vedr. Kostvejleder uddannelsen 13/8-19 kl. 16.30-18.30

Læs mere Kostvejleder uddannelsen!

Skal du være Kostvejleder?

Vi udbyder  helhedsorienterede uddannelser

Det kan du bruge uddannelserne til:

• At fremme optimal sundhed og funktion på alle niveauer ved at anbefale individuelt tilpassede kostplaner, både kortsigtede, langsigtede, terapeutisk og vedligeholdende
• Blive selvstændig ernæringsterapeut/kostvejleder/freelance underviser i privat praksis uden overenskomst med det offentlige sundhedssystem.

Eller:
• Kombinere din kunnen med andre terapiformer indenfor alternativ/komplementær behandling
• Bruge din viden i forbindelse med dagligt arbejde, i undervisningssektoren eller det sociale område

Kostvejlederuddannelsen

uddanner dig til at kunne hjælpe både dig selv, familien og andre mennesker til et bedre helbred, forebyggende og i situationer med helbredsproblemer.
Som kostvejleder kan du udarbejde kostplaner og give grundlæggende vitamin- og mineralterapi.
Du vil have et stort repertoire af kosttilskud, essentielle fedtsyrer, probiotika/prebiotika, urter, homøopati, sporstoffer, vitaminer, mineraler, enzymer og aminosyrer at vælge ud fra.
Du vil have en bred teoretisk og praktisk erfaring omkring ernæring og motions betydning for helbredet, samt have stiftet bekendtskab med flere andre terapiformer.

Efter endt uddannelse som kostvejleder kan man læse videre til Ernæringsterapeut. Denne uddannelse kræver at man kan læse og forstå engelsk på fagligt højt niveau.
På Ernæringsterapeutuddannelsen går vi dybere i de ernæringsfaglige, videnskabelige, filosofiske og spirituelle områder af livet, som er nødvendige for at kunne forholde sig til (alvorlige) kroniske tilstande, udviklingsforstyrrelser, samt potentielt dødelige sygdomme.
For at kunne arbejde terapeutisk forsvarligt med disse områder må man berøre menneskers kerne og forskellige eksistentialistiske problematikker. Du skal selv gennem et terapeutisk forløb, for at få en dybere forståelse for det menneskelige sind og hvordan det påvirkes både indefra (ernæring, følelser, tanker, arv og indre kommunikation) og udefra (motion og sociale forhold, herunder aktivitet/samspil med andre.
Samtidig får du et tættere kendskab til ernæringsvidenskab og tilgrænsende områder, for at kunne bygge bro til og forstå det offentlige sundhedssystem og dets styrker og svagheder. Du vil lære at læse videnskabelige artikler på en seriøs og kritisk måde og få en god fornemmelse af forskningens styrker og svagheder.

Optagelsesbetingelser:

For at blive optaget på uddannelsen kræves kun interessen for sund kost. Alle kan deltage for at få mere viden om kostens, motionens og livsanskuelsens betydning for et godt liv.

Vil du være RAB godkendt Kostvejleder, skal du inden uddannelsens afslutning have bestået anatomi, fysiologi (200 timer) og sygdomslære / patologi (100 timer) på sygeplejerske niveau, dette tages seperat, og er ikke med i uddannelsens prisen.

Uddannelsen indeholder:

  • 272 timers Kostvejledning teori og praksis.
  • Fordelt over 18 weekender & 7 dages faste ophold som opkræves særskilt

Hertil skal du for at opnå MOMS fritagelse have:

  • 200 timers anatomi/fysiologi og 100 timers sygdomslære (kan tages som e-learning, hvis du ikke har merit i forvejen, kan tilkøbes på zonecollege)
  • 50 timers psykologi (kan tages som tilkøbsfag på Zonecollege)
  • 50 timer i “Andre behandlingsformer”, fx 12 timer Qi Gong, 12 timer Øreakupunktur og 30 timers Kost-, mineral- og vitaminlære (kan tages som tilkøbsfag på Zonecollege).
  • 10 timers markedsføring (kan tages som tilkøbsfag på Zonecollege)

Praktisk info:

Undervisningen foregår primært i weekender.

Undervisningen foregår primært som klasseundervisning, hvor der bruges tavle, overhead, dvd og video.

Under uddannelsen vil der blive afholdt ferie, der som udgangspunkt følger folkeskolernes ferier og fridage.

Info møde vedr. KranioSakralTerapeut uddannelsen 14/8-19 kl. 17.00-19.00

Læs mere KranioSakralTerapeut uddannelsen!

Kraniosakralterapeut uddannelsen:

Giver mulighed for at behandle klienter med en blid og nænsom behandling, der har dybtgående virkning på krop og sind. Systemet er udviklet af en amerikansk speciallæge i osteopati (knoglelære) Dr. John E. Upledger, som i mange år har uddannet læger i systemet. For nogle år siden blev uddannelsen åbnet for ikke-læger.

Kraniosakralterapi er terapeutisk behandling af centralnervesystemet.

I løbet af Kraniosakralterapeut uddannelsen bliver du undervist i forskellige teknikker til naturlig genoprettelse af balance i kroppen. Kroppens eget system er programmeret til at kunne genoprette ubalancer selv, når den blot får lov. Det vil sige bliver befriet for skævheder og spændinger omkring centralnervesystemet. Alle kraniosakral teknikker har “det blide tryk” til fælles, det vil sige, at terapien altid udføres med meget let hånd og altid opleves meget behageligt af klienten. Formålet med Kraniosakralterapeut-uddannelsen er at give terapeuten en alsidig og grundlæggende viden, både fysisk og psykisk samt at kunne arbejde professionelt med kraniosakralterapi på baggrund af stor praktisk erfaring. Uddannelsen er i høj grad båret af meget praktisk undervisning samt teoretiske oplæg.
Uddannelsen er RAB godkendt

Du kan med denne uddannelse opnå alle de kvalifikationer, der skal til for at søge om at blive RAB godkendt.

Uddannelsen indeholder:

  • 250 timers kraniosakralterapi teori og praksis.
  • 75 klient behandlinger (egne behandlinger hjemme)