Uddannelse under revalidering

Vi har flere elever på revalidering uddannelse som får en eller flere uddannelser betalt af deres kommune, det er dog ikke altid lige nemt at komme igennem med sine ønsker. Har du brug for hjælp/materiale til at fremvise til din kommune er du velkommen til at kontakte os.

Nedenfor har vi skrevet lidt om de betingelser der er omkring revalidering uddannelse når man er på revalidering, herudover er der et link til en side på borger.dk som kan give dig flere oplysninger. Til sidst er der link til en undersøgelse fra syddansk universitet som har lavet en analyse om vores muligheder som alternativ behandler efter endt revalidering uddannelse.

Lidt om revalidering uddannelse
Er din arbejdsevne nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager, således at du ikke er i stand til at varetage dit hidtidige arbejde eller uddannelse eller kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du søge din kommune om revalidering Revalidering uddannelse kan blandt andet ske ved: · arbejdsprøvning · kursusforløb · optræning på nuværende eller anden arbejdsplads · uddannelse · hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Revalidering uddannelsen – herunder for revalidering – skal tilrettelægges, så den kan gennemføres på så kort tid som mulig. Som hovedregel kan den samlede tid med revalideringsydelse ikke overstige 5 år. Samtidig skal der tages udgangspunkt i revalidendens ønsker og forudsætninger, og arbejdsmarkedets behov.

Ydelse:
Er der udarbejdet en jobplan, og du som led i denne deltager i undervisning på en uddannelsesinstitution eller i optræning på en virksomhed, modtager du revalideringsydelse, der svarer til højeste dagpengesats.

Er du under 25 år, vil du dog som hovedregel modtage halv revalideringsydelse. Ydelsen er skattepligtig. Hvis særlige forhold taler derfor, vil du i forbindelse med uddannelse/optræning på en virksomhed modtage minimum den mindste overenskomstmæssige løn på området, og arbejdsgiveren vil modtage et løntilskud fra kommunen.

Udgifter til nødvendige bøger, kursusafgift, behov for særlig arbejdspladsindretning m.v. dækkes af kommunen.

Har du mere end 24 kilometer fra bopæl til uddannelsessted/arbejdssted, har du ret til befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udbetales kun for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Det er en forudsætning for bevilling af revalidering uddannelse, at støtte efter anden lovgivning, for eksempel SU, ikke er tilstrækkelig.

Læs mere om reglerne for uddannelse under revalidering på: Borger.dk – Revalidering. På denne side kan du øverst vælge kommune og se hvor du skal henvende dig.